Reference

‹ Starší reference Novější reference ›


 • Provedení stav. subdodávek
  OC Hypernova Liberec
  SYNER s.r.o.
  p. Jandejsek O.
 • Provedení stav. subdodávek a maleb
  Tech.universita Liberec
  SYNER s.r.o.
  p. Drnec V.
 • Stavba rod. domu vč. komunikace
  Starý Harcov Liberec
  MUDr.Pavel a Lenka Nedbalovi
 • Rekonstrukce Hotelu a restaurace
  Hotel ATRIUM Liberec
  Jizerské pekárny
  p. Slezák
 • Stavba hotelu a čistírny odpad. vod
  Hotel OSTROV
  obec Tisá
  PHDr.Kuličová H.
 • Provedení stav.subdodávek
  multifunkční hala
  ARÉNA Liberec
  SYNER s.r.o.
  p. Drnec V.
 • Provedení stav.subdodávek
  obchod.centrum
  TESCO Liberec
  SYNER s.r.o.
  p. Drnec V.
 • Provedení panel. zpev.ploch a kanalizace
  Překladiště odpadů
  Proseč n./N.
  p. Faistaver Z.
 • Zpevněné plochy ze zámkových dlažeb
  OAZA-net s. r. o. Liberec
  RNDr. Reindl
 • Prohlídky mostů
  OÚ Nová ves,Bulovka,Dětřichov,Mníšek,Oldřichov v H.,Bílá,Vratislavice n./N.
 • Rekonstrukce sportovní haly
  KORD Liberec
  SYNER s.r.o.
  p. Drnec V.
 • Stav. subdodávky
  obch. dům KAUFLAND a nábytek Liberec
  BETONSTAV a.s.
  Ing. Laibl
 • Rekonstrukce restaurace a prodejny
  Stráž n.N.
  Liberec
  Jizerské pekárny
  Ïng.Kocourek M.
 • Stav. práce a nátěry interiérů a fasád
  dům Klavíru + areál ABET HOLDING a.s.
  p. Formánek
 • Generální oprava histor. dvouklenbového mostu
  Arnoltice
  Obec Bulovka
  p. Strnad p.
 • Stavba nového mostu u školy,u hřiště
  Nová Ves u Liberce
  Obec Nová Ves
  p. Jahelka
 • Stavby a opravy mostů
  Oldřichov v Hájích, Liberec
  Obec Oldřichov v Hájích
  starosta obce
 • Rekonstr. inter.+ fotokabiny
  Podhorská ul.Jablonec n./N.
  Městský úřad Jablonec
  Mgr.Kuneš J.
 • Statické úpravy atiky
  Mateřská škola
  Oldřichova ul. Liberec
  Město Liberec
  p. Pokorný V.
 • Zpevněné plochy vč. nájezdu
  Rod. dům
  Fojtka u Liberce
  p. Zikán
 • Opravy ploch ze zámkových dlažeb
  autocentrum KIA Liberec
  V.L.C.
  Liberec
  p. Zikán
 • Betonáže kolejnicových drah
  Výrobna bet. prvků
  Ostašov Liberec
  COLORBETON a.s.
  Ing.Knop T.
 • Stavba Hřbitovní zdi
  areál hřbitova
  Mníšek u Liberce
  Obec Mníšek
  p. Slezák
 • Generální oprava hydroizolací a dlažeb u teras
  DPS Pavlovice Lbc
  Město Liberec
  p. Pokorný V.
 • Generální oprava fasády
  Bytový dům
  Perštýn Liberec
  Ing. Janda J.
 • Stav. subdodávky a zpevněné plochy
  Hotel Sychrov, Liberec
  SYNER s.r.o.
  p. Drnec V.
 • Generální oprava atikových prvků
  Mat. škola
  Františkov Liberec
  Město Liberec
  p. Pokorný V.
 • Stavební úpravy interiérů + malby
  Radnice
  Jablonec n./N.
  Městský úřad Jablonec
  Mgr.Kuneš J.
 • Příjezdové komunikace a zpevněné plochy
  Rod. dům Vratislavice n./N.
  MVDr.Hyánek
 • Plochy ze zámkových dlažeb + odvodnění
  areál fi. GEOS
  Vratislavice n. N.
  GEOS s.r.o.
  p. Zakouřil
 • Stavba záchytných beton. jímek
  areál betonárky COLORBETON a.s. Liberec
  p. Prokop
 • Zpevněné plochy ze zámkových dlažeb
  areál fi. COLORBETON a.s. Liberec - Ing.Knop T. 
 • Stavba automobilních pojezdových vah
  areál celnice Rumburk
  SSŽ Liberec
  Ing. Slatinka M.
 • Stavba výrobní haly
  areál fi. ONTEX
  Turnov
  p. Van Geet
 • Stavba skladových sil na mouku + opěrné zdi a oplocení
  Pekárna Tanvald
  p. Schneider J.
 • Tlaková kanalizace a sanace u sušiček dřeva
  DETOA Jiřetín p. B.
  Detoa a.s.
  p. Hybner p.
 • Generální přestavba pekárny
  Pekárna Schneider Smržovka
  Pekárna Smržovka
  p. Schneider J.
 • Stavba chodníků a opravy mostů
  Katastr obce Vratislavice n./N.
  MÚ Vratislavice n.N.
  Ing.Bohata
 • Stavba kanalizace,kamunikace a zpev. plochy
  učiliště Nová Ruda
  SYNER s.r.o.
  p. Drnec V.
 • Stav.subdodávky a malby
  Thermolast Dětřichov
  SYNER s.r.o.
  p. Schmidt p.
 • Malby a nátěry, drobné stav. úpravy
  Podještědské gymnázium
  p. Cvrček
 • Malby, nátěry, stavební práce
  Gymnázium U Stadionu Liberec
  p. Lhota
 • Stav.subdodávky
  Forum Liberec
  SYNER s.r.o.
  p. Drnec V.
 • Fasádní nátěry nadzemního parking domu
  Hypercentrum Liberec
  SYNER s.r.o.
  p. Jandejsek O.
 • Rekonstrukce komerčního areálu Jablonec n./N.
  Pekárna
  p. Schneider J.
 • Stav.subdodávky
  BRENTO Liberec

  SYNER s.r.o.
  p. Drnec V.
 • Stavby mostů a lávek
  OÚ Bulovka, Arnoltice, Oldříš
  starosta obce p. Strnad p.
 • Stavební dozor
  bytové domy
  Śimonovice
  starosta obce p. Ćihák
 • Sanace a rekultivace skládky
  Proseč n./N.- INGEO s.r.o.
  RNDr. Kulič M.
 • Stavba Rodinného domu
  Hrádek n./N.
  ThMgr.Zimmermannová H.
 • Rekonstrukce dílen a garáží
  Śimonovice
  Cestářské práce s.r.o.
  Kučera J.
 • Kompletní rekonstrukce Rod.domu
  Starý Harcov
  Liberec
  Kvíčala D.
 • Přestavby interiérů kancelářských prostor
  Gemini Center
  Pankrác, Praha
  Ing.Arch. Patrný J.
 • Kompletní rekonstrukce prostorů šaten
  Podještědské gymnázium
  Liberec
  Mgr. Cvrček
 • Malby a nátěry interiérů
  Chomutov, Teplice,Kooperativa a.s.
  Ing.Rozkovec J.
 • Rekonstrukce fasády a výměna oken
  Kulturní a spol.centrum Lid.sady
  město Liberec
  p. Pokorný V.
 • Nátěry fasády
  Śaldovo nám.Liberec
  dům klavírů
  Czech s.r.o.
  p. Procházka
 • Malby a nátěry
  Mariánská ul.Liberec
  statutární město liberec
  Mgr. Kuneš J., Ing. Ćech J.
 • Příjezdová komunikace a kabeláže
  Rodinný dům Barrandov, Praha
  MUDr.Cibula
 • Malby a nátěry
  Rodinný dům
  Velké Popovice, Praha
  Prof.Doc.MUDr. Gürlich Robert Csc.
 • Rekonstrukce fasády
  Starý Harcov ,Liberec
  Mgr. Vajnar J.
 • Rekonstrukce fasády a venk. schodiště
  Rodinný dům
  Ćíčov, Slovensko
  Ing. Janda J.
 • Výstavba parkoviště, dřev. skladu, chodníků + el.kabeláže
  Perštýn
  Liberec
  Ing. Janda J.
 • Prohlídky mostů a lávek
  Kralupy nad Vltavou
  Technické služby
 • Malby a nátěry
  TOWER S-Group, Liberec
  Ing.Śplíchal J.
 • Malby, nátěry, obklady, dlažby, vyzdívky a omítky
  Technická univerzita
  koleje, Liberec
  Drnec V.
 • Zpevněné plochy
  Rodinný dům Hanychov
  Liberec
  Wernerová H., Ing. Werner B.
 • Zemní práce, úprava svahu,zpevněné plochy
  RD Jindřichov,Jablonec n./N.
  RNDr.Kujan J.
 • Výměna oken + zednické práce
  Zákl. škola
  Ćeská ul.
  Vesec
  Statut. město Liberec
  p. Pokorný V.
 • Kompl. rekonstrukce areálu budov + stavba skladu
  , Areál FDV
  Dlouhá ul.55
  Franc R.
 • Príjezdová komunikace + zpevněné plochy u RD
  , Starý Harcov
  MUDr.Nedbal p.
 • Zpevněné plochy,zámkové dlažby 
  Rodinný dům
  V Horách
  Liberec 15
  MUDr.Fischer
 • Oprava fasády + malby,nátěry interiérů
  V Horách
  Liberec 15
  Ing. Kirner A., Ing. Kirnerová L.
 • Nátěry fasády a malby v interiérech
  , Dr.M.Horákové, liberec
  FRIT s.r.o.
  p. Brunetová
 • Malby,nátěry interiéry
  Bytový komplex Vinoř, Praha
  Syner s.r.o.
  p. Schmidt, p. Foque
 • Rekonstrukce půdních prostor a parkoviště
  komerční dům
  Františkov
  Liberec
  Tampier H.
 • Výstavba zpev.ploch a příjezd. komunikace
  Rodinný dům u Střelnice
  Liberec
  RNDr.Reindl p.
 • Výstavba dešt.kanalizace+ příjezd.komunikace a zpev.ploch
  Rodinný dům
  Fojtka
  p. Zikán
 • Demolice a výstavba hřbitovní zdi
  Obec Mníšek
  starosta obce p. Slezák
 • Malby a nátěry výtahových šachet,strojoven
  Bánskobystrická ul., Praha 6
  Ing.Kraus
  MSV Liberec
 • Nátěry,malby,tapety
  BAUHAUS Liberec
  Syner s.r.o.
 • Komunikace,ploty z KB bloků,terasa,posuvná brána
  Rodinný dům
  Hrádek n./N.
  Ing. Cermanová R.
 • Nátěry,malby,obklady stěn
  Nemocnice Jablonec n./N.
  odd. Gastroenterologie
  p. Liška
 • Malby a nátěry
  Centrum Babylon Liberec
  Ing. Kolomý, Ing. Mervart
 • Malby, nátěry, stav.práce
  Městské inf.centrum
  Liebigova vila
  radnice Liberec
  Ing.Ćech, Mgr.Kuneš
 • Přestavba domu,ploty,zpevněné plochy,el.brána,bazén,pergola
  Rodinný dům
  Praha 9
  JUDr. Podešva V.
 • Přestavba interiéru bytu ,malby,dlažby,vodoinstalace
  Śtěrboholy
  Praha
  Mgr. Donát J.
 • Zpevněné plochy,opěrné zdi,rozvod el.osvětlení
  Rodinný dům
  Křížany
  Liberec
  Manželé Jiráskovi
 • Výstavba dvou chovných rybníků
  Proseč pod Ještědem
  Liberec
  Ing.Král
 • Malby,nátěry
  Obch. centrum Delta Liberec
  Syner s.r.o.
 • Malby, nátěry, stav.práce
  Obch.dům INTERSPAR
  Syner s.r.o.
  p. Drnec V.
 • Kompletní rekonstrukce komerčního areálu
  Ostašov
  MOBIL TEL Liberec spol.s.r.o.
  p. Tampier H.
 • Malby,nátěry,stav.práce
  Rodinný dům Fojtka
  Liberec
  MUDr.Richard Lukáš
 • Malby,nátěry,stav.opravy
  prodejny pečiva Tanvald,Jablonec n./N.,Liberec
  p. Jaroslav Schneider
 • Pokládka vnitřních dlažeb
  Byt
  Liberec
  p. Jiránková
 • Malby ,nátěry,stěrky
  budova URAN služebny Městské Policie Liberec
  Mgr.Kuneš J.
 • Prohlídky mostů a lávek
  Obce a města : Jiříkov, Harrachov, Mimoň, Stráž pod Ralskem, Hamr na jezeře, Ćeský Dub, Košťálov…
 • Stav.opravy v interiérech i exteriérech + zpevněné plochy
  Rodinný dům
  Stráž nad Nisou
  Jiří Petr ml.
 • Zpevněné plochy + úpravy terénů
  Restaurace
  Nová Ruda
  Vratislavice n./N.
  Jiří Petr st.
 • Rekonstrukce střešního pláště a říms
  Zákl.škola Vesec
  Liberec
  Město Liberec
  p. Pokorný V.
 • Kompl.výměna oken I.+II.etapa
  Zákl.škola Ještědská
  Liberec
  Statut.město Liberec
  p. Pokorný V.
 • Malby + nátěry + spec.techniky
  restaurace Domov
  Horní Hanychov
  Liberec
  p. Krutská, p. Bureš J.
 • Malby+nátěry+tapety+stav.práce
  Gemini center
  STERLING DILIGENCE s.r.o.,Praha -JUDr.Donát
 • Fasáda
  zateplení + gen.oprava střešního pláště

  komerční areál Jablonec
  Pekárna
  p. Schneider J.
 • Stavební + vodoinst. práce v interiérech + malby
  Podještědské gymnázium Liberec
  Mgr.Cvrček
 • Zpevněné plochy ze zámkových dlažeb + odvodnění
  Rodinný dům
  Liberec
  MUDr.Bína Richard
 • Vestavba sauny + rekonstrukce soc. zařízení
  Chata Fojtka
  Liberec
  MUDr.Richard Lukáš
 • Přípojky kanalizace, vody, elektro
  Rod. dům
  Hrádek n./N.
  ThMgr. Zimmermannová Hedvika
 • Rekonstrukce koupelen, chodeb
  Penzion Horní Malá Úpa
  Krkonoše
  Dorint
  p. Janega
 • Parkoviště osobních aut + kanalizace
  SAAB servis Liberec
  p. Apko
 • Malby a nátěry
  Elektrárna Ledvice
  STAVBY a.s.
  p. Drnec , p. Čejka
 • Rekonstrukce kanceláří a služeben
  Městská Policie Liberec
  Mgr. Kuneš, Ing. Čech
 • Stavba oplocení + dešťová kanalizace
  Komerční areál Jablonec n./N.
  Pekárny
  p. Schneider
 • Přístavba vchodu a garáží
  Rodinný dům Liberec Harcov
  p. Kvíčala
 • Přístavba garáže a skladu
  Rodinný dům Liberec Horní Hanychov
  Ing.Bárta
 • Malby, nátěry, elektropráce
  Gemini Center
  Praha Pankrác
  ROWAN LEGAL
  JUDr.Donát J.
 • Vestavba sauny,převlékárny + rekonstrukce soc. zařízení
  Chata Fojtka u Liberce
  MUDr.Lukáš
 • Zpevněné plochy + dešť.kanalizace +terénní úpravy
  Rodinný dům Liberec Horní Hanychov
  Ing.Jecha
 • Osazení a instalace venkovní vířivé vany SPA pro 6 osob
  Rodinný dům Liberec Starý Harcov
 • Stavba oplocení z KB bloků
  Rodinný dům Liberec Krásná Studánka
  p. Balcar
 • Prohlídky  a statické přepočty mostů
  městský úřad Rychnov u Jablonce
  p. Dvořák
 • Prohlídky mostů a lávek
  Město Frýdlant v Čechách
  p. Černá
 • Demolice rodinného domu a garáže+hrubá stavba nového RD 
  Bulovka
  manželé Podhorští
 • Rekonstrukce skladových a kancelářských prostor
  Liberec 25
  FDV sdružení
 • Malby a nátěry schodišť a chodeb bytový dům
  Praha 6
  Dejvice
  SVJBB
  Ing. Sovák, Ing. Houška
 • Malby ,nátěry + oprava dlažby 
  prodejna pečiva Jablonec n./N.
  Kremer s.r.o.
 • Opravy omítek a obkladů
  pekárna Smržovka
  Pekárna
  p. Schneider Jaroslav
 • Malby , nátěry, obklady a dlažby
  Rodinný dům
  Hrádek n./N.
  ThMgr.Hedvika Zimmermannová
 • Dozor stavby rod.domu autorizovanou osobou
  Rychnov u Jablonce n./N.
  pí.Jägerová V.
 • Obklady, dlažby, dřevěné+SDK podhledy, venk.dlažby + GO ZTI
  pekárna Jablonec
  p. Schneider J.
 • Malby a nátěry
  Soukromá hotelová škola Liberec
  pí. Svobodová Lenka 
 • Rekonstrukce kanalizace + stav. opravy sklepních prostor
  Rodinný dům- Ing.Mareček David
 • Rekonstrukce garáží a dílen + výstavba automyčky a pneuservisu
  areál FDV Liberec
  p. Franc R.
 • Rekonstrukce kanalizace
  bytový dům
  ul.gen.Píky, Liberec
  bytový dům
  Ing.Schreiber Karel
 • Rekonstrukce interiérů a stav.úpravy exteriérů
  Rodinný dům
  Kunratice, Praha
  JUDr. Olík
 • Oprava střechy ramac,rekonstrukce fasády
  Rodinný dům
  Horní Hanychov, Liberec
  Ing. Bárta
 • Stavba oplocení vč.kovových výplní a brány+kanalizace
  Pekárna Smržovka
  p. Schneider J.
 • Nátěry fasády+dřeva, obklady fasády kamenem
  rod. dům. Hrádek n./N.
  ThMgr. Zimmermannová H.
 • Rekonstrukce pobočky Kooperativa a.s. Liberec
  , Moskevská ul.
  Ing. Josef Rozkovec
 • Rekonstrukce bytu v panelovém domě, Liberec Ruprechtice
  Ing. Jaroslav Janda
 • Rekonstrukce komerčních prostor FDV sdružení, Liberec Vesec
  Roman Franc
 • Rekonstrukce požární zbrojnice, Jablonec n./N.
  CGM Czech a.s.
  Jiří Tomášek, Vladimír Drnec
 • Stavba mostů M10 + M 04 po povodni v r.2010 , Nová Ves u Chrastavy
  p. Miller,p. Kobliha
 • Výměna oken + zednické práce + malby + stavba oplocení
  RD Nová Ves

  Manželé Štěpánkovi
 • Výměna dveří a zárubní + zednické práce + malby
  ZŠ Husova ul. Liberec

  Mgr. Reindlová B.
 • Stavební práce + malby - Hasičská zbrojnice
  Tanvald

  Pavel Bína, Ing. Purm 
 • Rekonstrukce interiérů
  rodinná vila , Liberec, Vratislavice

  Ing.Zbyněk Nýdrle
 • Stavba RD
  interiéry
  Rychnov u Jablonce

  Ing.Ivan Řehák
 • Rekonstrukce 5 bytů výměny oken+stav. práce+GO ZTI+malby
  Praha 6
  Ing.Sovák Petr
 • Kompletní rekonstrukce
  Bytový dům
  Hrádek nad Nisou
  Ing.Cermanová Romana
 • Rekonstrukce Mostů,propustků a lávek po povodni
  OÚ Nová Ves
  p. Muller,p. Kobliha
 • Stavba showroomu a oprava autocentra Peugeot
  Praha,Spořilov
  p. Vojtěch Štěpán, Ing.Wunsch
 • Rekonstrukce soc.zařízení a interiérů
  Rodinný dům
  Šimonovice Liberec
  p. Kučera Jiří
 • Stavba dvougeneračního rod.domu
  Stráž n./N.
  p. Havlena Petr
 • Rekonstrukce stav.objektů u kompl. opravy silnice
  Malá skála
  Frýdštejn - CGM Czech a.s.
  p. Drnec V.
 • Technické pomoci při realizaci projektů dopravních staveb 
  Ing. Nýdrle
  projekt, Liberec
 • Rekonstrukce kanalizace
  DM Zeyerova
  Slovan Liberec
  Ing. Rutkovský, p. Hozák
 • Rekonstrukce kancelářských prostor+oprava dešť.kanalizace
  Jizerské pekárny
  Ing.Kocourek Mirek
 • Kompletní opravy maleb a nátěrů
  ZŠ Husova ul.Liberec
  Mgr.Reindlová Blanka
 • Rekonstrukce střechy, náklad.rampy a zpev. ploch
  areál firmy ELTEQ s.r.o.
  Minkovice
  p. Raška

© 2024 STYLSTAV Liberec s.r.o. – Autorizovaná stavební firma z Liberce
Realizace kompletních stavebních zakázek a technický dozor pozemních staveb

AdministraceEmail